LUXEMBOURG - SRBIJA


Prejsť na obsah

SYMBO Super

PROIZVODI > ĐUBRIVA

 

SYMBO Super (kompleksno đubrivo)
Tečno mineralno đubrivo u obliku koncentrovane suspenzije

Sadržaj hranljivog elementa:
Azot (N) - min. 8%
Fosfor (P2O5) - min. 8%
Kalijum (K2O) - min. 6%
Bor (B) - min. 0.01%
Bakar (Cu) - min. 0.007%
Mangan (Mn) - min. 0.013%
Cink (Zn) - min. 0.005%

Namena: SYMBO Super je tečno mineralno đubrivo namenjeno za ishranu voćarskih biljnih vrsta, vinove loze, povrća, ratarskih kultura i cveća. Primenjuje se folijarno, u voćnjacima tri puta u toku vegetacije, tretiranjem dok plod ne dostigne veličinu oraha, a u vinogradima posle cvetanja pa dok bobice ne dostignu veličinu 2-3 mm; u ratarstvu se primenjuje kada su kukuruz i suncokret u fazi 4-6 listova; u povrću se primenjuje samostalno ili u sklopu redovnih mera zaštite sa drugim pesticidima; u cvećarstvu se primenjuje u razmaku 8-14 dana.

Količina (koncentracija) primene: 0,3 % u voćnjacima i vinogradima; 3 l/ha u ratarstvu; 1-3 l/ha u povrću; 0,2% u cvećarstvu za sobno cveće i 0,1% za mlade biljke u vrtu.

 


LUXEMBOURG - SRBIJA | info@luxembourg.co.rs

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu