LUXEMBOURG - SRBIJA


Prejsť na obsah

OMEGA 75-WDG

PROIZVODI > PESTICIDI

 

OMEGA 75-WDG
tribenuron-metil 750 g/kg

OMEGA 75-WDG je selektivni herbicid koji se usvaja preko lišća i korena i može se kretati kroz biljku ascedentno i descedentno. Inhibira acetolaktat sintetazu čime sprečava sintezu razgranatih aminokiselina (valin, leucin, izoleucin). Proizveden je u obliku vododisperzibilnih granula (WG).

PRIMENA PREPARATA: preparat je namenjen za suzbijanje korova u pšenici, kada su korovi u početnim fazama porasta, a pšenica u fazi od 3. lista do pojave lista zastavičara. Primenjuje se u dozi od 15-25 g/ha (0.15-0.25 g na 100 m2), uz utrošak 200-400 litara vode po hektaru (2-4 l na 100 m2).
Vrste korova koje OMEGA 75 WDG dobro suzbija: jednogodišnje širokolisne korovi kao što su kukolj (Agrostema githago), prstenak poljski (Anthemis arvensis), smrduša obična (Bifora radians), repica crna (Brassica nigra), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), žavornjak (Delphinium consolida), mrtva kopriva smrdljiva (Galeopsis tetrahit), mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule), renika obična (Lepidium draba), vrapseme poljsko (Lithospermum arvense), kamilica prava (Matricaria chamomilla), kamilica bezmirisna (Matricaria inodora), bulka obična (Papaver rhoeas), ljutić obični (Ranunculus arvensis), gorušica poljska (Sinapis arvensis), oranjica obična (Sisymbrium sophia), mišjakinja obična (Stellaria media), stisnuša kravlja (Thlaspi arvense), čestoslavica persijska (Veronica persica), ljubičica poljska (Viola arvensis) i višegodišnje širokolisne korovi kao što su palamida njivska (Cirsium arvense), vrste iz roda Rumex spp.

NAPOMENE: Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku jedne godine je jednom. Preparat se ne sme se primenjivati u kraškim poljima i na kosim i erozivnim površinama.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi fluroksipira.

KARENCA: Obezbeđena vremenom primene za pšenicu.

Uputstvo za upotrebu možete preuzeti
ovde u pdf formatu.


LUXEMBOURG - SRBIJA | info@luxembourg.co.rs

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu