LUXEMBOURG - SRBIJA


Prejsť na obsah

DAKOTA 25-EC

PROIZVODI > PESTICIDI

 

DAKOTA 25-EC
flurohloridon 250 g/l

DAKOTA 25-EC je selektivni translokacioni herbicid. Proizveden je u obliku koncentrata za emulziju (EC).

PRIMENA PREPARATA: preparat je namenjen za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova pre njihovog nicanja, a posle setve i pre nicanja suncokreta, tretiranjem zemljišta. Primenjuje se u dozi od 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2) u zavisnosti od tipa zemljišta uz utrošak 200-400 litara vode po hektaru (2-4 l na 100 m2).
Jednogodišnji širokolisni korovi koje DAKOTA 25-EC dobro suzbija: štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (A.blitoides), lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium), mirunka obična (Diplotaxis muralis), konica obična (Galinsoga parviflora), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), tušt obični (Portulaca oleracea), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), gorčika obična (Sonchus oleraceus), mišjakinja obična (Stellaria media), čistac jednogodišnji (Stachys annua) i čestoslavice (Veronica spp.);
Jednogodišnji uskolisni korovi koje DAKOTA 25-EC dobro suzbija: proso korovsko (Echinochloa crus-galli).

NAPOMENE: Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku jedne godine je jednom.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: DAKOTA 25-EC se može mešati sa preparatima na bazi alahlora, acetohlora, S-metolahlora, dimetenamida-P, pendimetalina i linurona.

KARENCA: Obezbeđena je vremenom primene.

Uputstvo za upotrebu možete preuzeti
ovde u pdf formatu.


LUXEMBOURG - SRBIJA | info@luxembourg.co.rs

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu