LUXEMBOURG - SRBIJA


PrejsĹĄ na obsah

 

Firma Luxembourg Industries Ltd. je porodièno vlasništvo, osnovano u prvoj èetvrtini XX veka. Zauzima èvrstu poziciju u Izraelskom sektoru zaštite bilja. Poseduje dva proizvodna pogona u Izraelu, a prodaju vrši u Izraelu, Amerièkom kontinentu, EU i Japanu. Firma ima oko 160 zaposlenih.

Istorija razvoja Luxembourg Industries Ltd. odvijala se u 5 faza:
1 faza: 1930 - Trgovina hemijskim proizvodima i snabdevanje istim
2 faza: 1950 - Marketing proizvoda u zaštiti bilja
3 faza: 1970 - Dopunska aktivnost - hemijska proizvodnja
4 faza: 1990 - Širenje proizvodnih kapaciteta i izvoz
5 faza: 2000 - Proizvodnja posrednih i farmaceutskih reagenasa

Postojeæe aktivnosti Luxembourg Industries Ltd.:
- marketing proizvoda za ishranu i zaštitu bilja
- formulisanje i proizvodnja aktivnih materija i gotovih proizvoda za ishranu i zaštitu bilja
- proizvodnja specijalnih hemikalija i reagensa za farmaceutsku i veterinarsku industriju

Snaga Luxembourg Industries Ltd. se ogleda u:
- profesionalnom timu,
- postojanju infrastrukture,
- fleksibilnom upravljanju,
- prednosti "biti mali" (nije više takmièenje izmeðu velikih i malih, veæ izmeðu brzih i sporih),
- preuzimanju odgovornosti za registraciju proizvoda, razvoju dopunskih primena proizvoda i obezbeðene podrške proizvoðaèima,
- zaposleni agronomi prate proizvoðaèe, vode oglede i savetuju rešenja.
- proizvodi za zaštitu bilja su raspoloživi svakom distributeru koji vrši direktnu prodaju u proizvodnji.

Aktivnosti Luxembourg Industries Ltd.:
- registracija proizvoda,
- siguran kvalitet i poštovanje roka isporuke,
- formiranje zaliha prema pretpostavljenim potrebama kupaca,
- prilagoðavanje kontejnera i trgovaèkog naziva prema potrebama kupca,
- tehnièka podrška svim potrošaèima.


Ciljevi Luxembourg Industries Ltd.:
- razvoj i poveæanje novih proizvodnih linija,
- sklapanje dugoroènih odnosa sa dobavljaèima koji mogu da se obavežu na visok kvalitet.


LUXEMBOURG - SRBIJAinfo@luxembourg.co.rs

NaspäĹĄ na obsah | SpäĹĄ na hlavné menu