LUXEMBOURG - SRBIJA


Prejsť na obsah

SYMBO Bo

PROIZVODI > ĐUBRIVA

 

SYMBO Bo (kompleksno đubrivo)
Tečno mineralno đubrivo u obliku koncentrovane suspenzije

Sadržaj hranljivog elementa:
Bor (B) - min. 7%
Azot (N) - min. 10%
Fosfor (P2O5) - min. 10%
Bakar (Cu) - min. 0.05%
Gvožđe (Fe) - min. 0.1%
Mangan (Mn) - min. 0.05%
Cink (Zn) - min. 0.05%
Molibden (Mo) - min. 0.01%

Namena: SYMBO Bo je tečno mineralno đubrivo namenjeno za ishranu ratarskih (šećerna repa, kukuruz, suncokret, uljana repica, krompir), povrtarskih (paprika, paradajz, krastavac, celer i dr.) i voćarskih kultura (jabuka, trešnja i dr.) kao i vinove loze. Primenjuje se folijarno. U šećernoj repi se izvode dva tretmana, prvi u fazi razvoja 4-6 listova, a drugi neposredno pred zatvaranje redova; u povrću i krompiru se primenjuje pred cvetanje.

Količina (koncentracija) primene: kod šećerne repe se koristi 2 puta sa po 1 l/ha, a ako se očekuje sušni period 2 l/ha. Na ostalim usevima, povrću, voću i vinovoj lozi se koristi 0,5 - 1 l/ha.

 


LUXEMBOURG - SRBIJA | info@luxembourg.co.rs

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu