LUXEMBOURG - SRBIJA


PrejsĹĄ na obsah

 

Firma Luxembourg Industries Ltd. je porodino vlasnitvo, osnovano u prvoj etvrtini XX veka. Zauzima vrstu poziciju u Izraelskom sektoru zatite bilja. Poseduje dva proizvodna pogona u Izraelu, a prodaju vri u Izraelu, Amerikom kontinentu, EU i Japanu. Firma ima oko 160 zaposlenih.

Istorija razvoja Luxembourg Industries Ltd. odvijala se u 5 faza:
1 faza: 1930 - Trgovina hemijskim proizvodima i snabdevanje istim
2 faza: 1950 - Marketing proizvoda u zatiti bilja
3 faza: 1970 - Dopunska aktivnost - hemijska proizvodnja
4 faza: 1990 - irenje proizvodnih kapaciteta i izvoz
5 faza: 2000 - Proizvodnja posrednih i farmaceutskih reagenasa

Postojee aktivnosti Luxembourg Industries Ltd.:
- marketing proizvoda za ishranu i zatitu bilja
- formulisanje i proizvodnja aktivnih materija i gotovih proizvoda za ishranu i zatitu bilja
- proizvodnja specijalnih hemikalija i reagensa za farmaceutsku i veterinarsku industriju

Snaga Luxembourg Industries Ltd. se ogleda u:
- profesionalnom timu,
- postojanju infrastrukture,
- fleksibilnom upravljanju,
- prednosti "biti mali" (nije vie takmienje izmeu velikih i malih, ve izmeu brzih i sporih),
- preuzimanju odgovornosti za registraciju proizvoda, razvoju dopunskih primena proizvoda i obezbeene podrke proizvoaima,
- zaposleni agronomi prate proizvoae, vode oglede i savetuju reenja.
- proizvodi za zatitu bilja su raspoloivi svakom distributeru koji vri direktnu prodaju u proizvodnji.

Aktivnosti Luxembourg Industries Ltd.:
- registracija proizvoda,
- siguran kvalitet i potovanje roka isporuke,
- formiranje zaliha prema pretpostavljenim potrebama kupaca,
- prilagoavanje kontejnera i trgovakog naziva prema potrebama kupca,
- tehnika podrka svim potroaima.


Ciljevi Luxembourg Industries Ltd.:
- razvoj i poveanje novih proizvodnih linija,
- sklapanje dugoronih odnosa sa dobavljaima koji mogu da se obaveu na visok kvalitet.


LUXEMBOURG - SRBIJAbranko@luxembourg.co.rs

NaspĹĄ na obsah | SpĹĄ na hlavn menu